Øyungen v/Oslo Sportsfiskere

Kun 30 minutter med buss fra Oslo ligger dette idylliske vannet, noen kilometer opp for Skar i Maridalen. Her finnes mye fin fisk og flotte fiskeplasser.

  • Innlandsfiske
  • Teltplass i nærheten

Om stedet

For mer info om fiske i Nordmarka og fiskekort, se sidene til Oslomarkas Fiskeadministrasjon: www.ofa.no. Viktig: Bruk bunnproppen riktig. Skal monteres innvendig, og tas ut etter bruk. Båten skal også trekkes helt opp fra vannet. Vennligst se bilder for begge punkter. Båten kan låses ut fra kl. 12.00 og leveres tilbake innen kl. 12.00 ved leietidens slutt. Skitt fiske.

Fiske

Om fiske i Øyungen fra nettsidene til Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA):

Stort, populært og familievennlig fiskevann. Lett tilgjengelig fra Skar i Maridalen. Gode bestander av ørret, røye og abbor. Vanlig størrelse på ørret er opp til drøyt 35cm, men det finnes mange som er langt større også. Røya veier oftest fra 150-250g, noen få opp mot 400g. Fine røyevarp utenfor ”Prekestolen” midt på østsiden, og sørvest for Storøya. Brukbart røyefiske i vika inn mot Gåslungen. Best røyefiske på nyisen. Godt med både marginata- og vespertinadøgnfluer. Marginata allerede fra første uka i mai som etter hvert overlapper med vespertina rundt nasjonaldagen. Vulgata klekker i skikkelig antall, gjerne fra litt ut i juni frem til starten av juli. Mye stor fisk observeres under denne vakfesten. Myrområdene i nordenden er gode plasser for fluekasting. Fra demningen og nordover på vestsiden står mye skog inntil, men flere fine fiskeplasser for sluk/mark. Fisken kommer nær land på kvelden. Vannet er mye besøkt av både turgåere og fiskere. Fine teltplasser i de søndre delene. Huser også en og annen virkelig stor sik, det ble tatt en sik på 1700g på isen i 2005. To godkjente ildsteder, ett på hver side av utløpselva til Skar. Veldig populært vann for harvefiske både vår og spesielt høst, og det er da de største ørretfangstene tas. Ofte vaking langt ute om dagen, så flytering eller båt er en stor fordel.

Ansvarlig

Oslo Sportsfiskere

Ankomst

Se www.ruter.no for tider, går en gang i timen. Det tar ca. 30min å gå fra bussen til båten.

Se regler for bruk av båten

Lokasjon

Denne båten ligger i Oslo

Medlemsfordeler

I tillegg til at du er medeier av snart 150 båter, er det mange andre fordeler ved å være medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Bli medlem her!